zavřít
přidat herce

Hrají

 • Hiroshi Ishikawa
  Hiroshi Ishikawa
  role: Gengo Kotaka
 • Yuriko Hishimi
  Yuriko Hishimi
  role: Tomoko Tomoe
 • Minoru Takashima
  Minoru Takashima
  role: Shosaku Takasugi
 • Tomoko Umeda
  Tomoko Umeda
  role: Machiko Shima
 • Toshiaki Nishizawa
  Toshiaki Nishizawa
  role: Head of Children's Land ...
 • Zan Fujita
  Zan Fujita
  role: Fumio Sudo
 • Kunio Murai
  role: Takashi Shima
 • Gen Shimizu
  role: Commander of Defense ...
 • Zekô Nakamura
  Zekô Nakamura
  role: Priest
 • Kuniko Ashihara
  role: Fumio's Mother ...
 • Akio Murata
  Akio Murata
  role: Editor of Comics Magazine
 • Noritake Saito
  Noritake Saito
  role: Henchman
 • Yasuhiko Saijô
  role: Henchman
 • Naoya Kusakawa
  role: Henchman
 • Wataru Omae
  role: Henchman
 • Haruo Nakajima
  role: Gojira
 • Kenpachiro Satsuma
  Kenpachiro Satsuma
  role: Gaigan
 • Kôetsu Ômiya
  Kôetsu Ômiya
  role: Angirasu
 • Kanta Ina
  Kanta Ina
  role: Kingugidora
 • Chris Hilton
  Chris Hilton
  role: Fumio Sudo
 • Ted Thomas
  Ted Thomas
  role: Kubota