zavřít
přidat herce

Hrají

 • Yash
  Yash
 • Srinidhi Shetty
  Srinidhi Shetty
 • Ramachandra Raju
  Ramachandra Raju
  role: Garuda
 • Ramya Krishna
 • Achyuth Kumar
 • Archana Jois
  Archana Jois
  role: Gangamma
 • Anant Nag
  Anant Nag
  role: Anand Ingalagi
 • Nasser
 • Vasishta N. Simha
  Vasishta N. Simha
 • Ayyappa P. Sharma
  Ayyappa P. Sharma
 • Tamanna Bhatia
  Tamanna Bhatia
  role: Milky
 • Ajith
  Ajith
 • Akash
  Akash
 • Anji
  Anji
 • Anmol
  Anmol
  role: Raja
 • Arun
  Arun
 • Aryadev
  Aryadev
  role: Aslam
 • Ninasam Ashwath
  Ninasam Ashwath
  role: Kulkarni
 • B.S. Avinash
  B.S. Avinash
  role: Andrews
 • Malavika Avinash
  Malavika Avinash
  role: Deepa Hegde
 • Joy Badlani
  Joy Badlani
  role: Bhadhra
 • Balakrishna
  Balakrishna
  role: Inayath Khalil
 • Usha Bhandary
  Usha Bhandary
 • Vinay Bidappa
  Vinay Bidappa
  role: Virat
 • Dabhar
  Dabhar
 • Devaraj
  Devaraj
 • Govinde Gowda
  Govinde Gowda
  role: Office Assistant
 • Hemanth
  Hemanth
 • Hruthvik
  Hruthvik
 • Ramesh Indhira
  Ramesh Indhira
  role: Sooryavardhan