zavřít
přidat herce

Hrají

 • Sabyasachi Chakraborty
  Sabyasachi Chakraborty
  role: Feluda
 • Saswata Chatterjee
  role: Topshe
 • Bibhu Bhattacharya
  role: Jatayu
 • Mohan Agashe
  role: Maganlal Meghraj
 • Shibnath Baidya
  Shibnath Baidya
 • Satya Bannerjee
  Satya Bannerjee
  role: Niranjan
 • A.K. Barman
  A.K. Barman
 • Gautam Basu
  Gautam Basu
 • Indrani Basu
  Indrani Basu
  role: Uma
 • Babu Bhattacharya
  Babu Bhattacharya
 • Dibya Bhattacharya
  Dibya Bhattacharya
  role: Sidhu Jyatha
 • Firoz Chowdhury
  Firoz Chowdhury
  role: Dr. Bhowmick
 • Parthasarathi Deb
  Parthasarathi Deb
  role: Motilal Boral
 • Shakeel Khan
  role: Suraj Singh
 • Narayan Kundu
  Narayan Kundu
 • Tapan Kundu
  Tapan Kundu
 • Bibhutibhushan Maitra
  Bibhutibhushan Maitra
 • Sunilkumar Mohanty
  Sunilkumar Mohanty
 • Krishnokishore Mukherjee
  Krishnokishore Mukherjee
  role: Someshwar
 • Somenath Mukherjee
  Somenath Mukherjee
  role: Ganga
 • Tapan Naskar
  Tapan Naskar
 • Kedar Nath Saha
  Kedar Nath Saha
  role: Sundarlal
 • Dilip Kumar Sarkar
  Dilip Kumar Sarkar
  role: Aparesh
 • Karunakumar Sarkar
  Karunakumar Sarkar
 • Swapan Sarkar
  Swapan Sarkar
 • Koushik Sen
  Koushik Sen
  role: Joychand Boral
 • Darshan Singh
  Darshan Singh
 • Madan Sudan
  Madan Sudan
  role: Shankar Prasad