zavřít
přidat herce

Hrají

 • Yôsuke Kubozuka
  Yôsuke Kubozuka
  role: Yutaka Hoshino / Peco
 • Arata Arata
  Arata Arata
  role: Makoto Tsukimoto / Smile
 • Sam Lee
  role: Kong Wenge / China
 • Shido Nakamura
  role: Ryûichi Kazama / Dragon
 • Koji Ookura
  Koji Ookura
  role: Manabu Sakuma / Demon
 • Naoto Takenaka
  role: Butterfly Joe
 • Mari Natsuki
  role: Obaba
 • YosiYosi Arakawa
  YosiYosi Arakawa
 • Takahiro Hirano
  Takahiro Hirano
 • Mako Ishino
 • Koen Kondo
  Koen Kondo
 • Erika Mabuchi
  Erika Mabuchi
 • Suzuki Matsuo
  Suzuki Matsuo
  role: Policeman
 • Asumi Miwa
  Asumi Miwa
 • Ayumu Moriyama
  Ayumu Moriyama
 • Akira Nishihara
  Akira Nishihara
 • Teppei Sasaki
  Teppei Sasaki
 • Mikio Satô
  Mikio Satô
 • Kenichi Suemitsu
  Kenichi Suemitsu
 • Kiyotaka Suzuki
  Kiyotaka Suzuki
 • Chie Tanaka
  Chie Tanaka
 • Yôhei Toyoda
  Yôhei Toyoda
 • Kanji Tsuda
 • Hua Rong Weng
 • Shinji Yamashita
  Shinji Yamashita
 • Satoshi Oe
  Satoshi Oe