zavřít
přidat herce

Hrají

 • Hiroshi Mikami
  role: Hideki Satomi
 • Noriko Sakai
  Noriko Sakai
  role: Ayaka Satomi, Hideki's ...
 • Horikita Maki
  role: Sayuri Wakakubo
 • Mayumi Ono
  Mayumi Ono
  role: Misato Miyamoto
 • Hana Inoue
  Hana Inoue
  role: Nana Satomi, Hideki and ...
 • Masao Mukai
  Masao Mukai
  role: Nyûsu no Koe
 • Reiko Hiroshige
  Reiko Hiroshige
  role: Nyûsu no Koe
 • Takahiro Takano
  Takahiro Takano
  role: Nyûsu no Koe
 • Rui Tsurumizu
  Rui Tsurumizu
  role: Josei Ripôtâ
 • Gaku Adachi
  role: Dansei Kisha
 • Taro Suwa
  role: Kôchô no Koe
 • Daisuke Ban
  role: Kyôtô
 • Shuichiro Idemitsu
  Shuichiro Idemitsu
  role: Shinbun Haitatsuin
 • Kazuhiro Yamaji
  Kazuhiro Yamaji
  role: Mitamura Ishi
 • Yûto Mizoguchi
  Yûto Mizoguchi
  role: Shônen
 • Satoru Jitsunashi
  Satoru Jitsunashi
  role: Satsujinhan
 • Naoki Uraguchi
  Naoki Uraguchi
  role: Terebi no Anaunsâ
 • Hiroši Takahaši
  role: Satomi ni Hanashikakeru ...
 • Mariko Arai
  Mariko Arai
  role: Miyamoto no Haha
 • Miho Fujima
  Miho Fujima
  role: Miyamoto no Yûjin
 • Tokuji Kobayashi
  Tokuji Kobayashi
  role: Kigata Fukikae
 • Kei Yamamoto
  role: Rei Kigata
 • Kazuko Yoshiyuki
  role: Satoko Mikoshiba