zavřít
přidat herce

Hrají

 • Prem Adib
  Prem Adib
  role:Ram
 • Chandrakant
  Chandrakant
  role:Ram
 • Badri Prasad
 • Umakant
  Umakant
  role: Laxman
 • Shobhna Samarth
  role: Devi Maa Sita
 • Yashwant
  Yashwant
  role: Luv
 • Madhusudan
  Madhusudan
  role: Kush
 • Pandeyji
  Pandeyji
  role: Rishi Vasistha
 • V.D. Pandit
  V.D. Pandit
  role: Dhobi
 • Amirbai Karnataki
  role: Dhoban
 • Shantakumari
  Shantakumari
  role: Kaushalya
 • Ranjana
  role: Chitralekha
 • Leela Pawar
  Leela Pawar
  role: Vasanti Sr.
 • Baby Tara
  Baby Tara
  role: Vasanti Jr.
 • Horse Bahadur
  Horse Bahadur
  role: Horse
 • Phanse
  Phanse
 • Sitaram
  Sitaram
 • V. Kanse
  V. Kanse
 • Chotejan
  Chotejan
 • Athavale
  Athavale
 • Bholaram
  Bholaram
 • Laxman
  Laxman
 • Baldev
  Baldev
 • Kusum
 • Baby Kamala
  Baby Kamala
  role: Child dancer
 • Baby Sheela
  Baby Sheela
  role: Child dancer