zavřít
přidat herce

Hrají

 • Kenji Sahara
  role:Shigeru Kawamura, ...
 • Yumi Shirakawa
  role: Kiyo, Shigeru's lover
 • Akihiko Hirata
  role: Professor KYUichiro ...
 • Akio Kobori
  role: Police Chief Nishimura
 • Yasuko Nakata
  Yasuko Nakata
  role: Female Honeymooner
 • Minosuke Yamada
  role: Colliery Chief Osaki
 • Yoshifumi Tajima
  role: Izeki, reporter of Seibu ...
 • Kiyoharu Onaka
  Kiyoharu Onaka
  role: Male Honeymooner, ...
 • Ichirô Chiba
  role: Chief of police station
 • Mike Daneen
  Mike Daneen
  role: American Soldier Typing
 • Tazue Ichimanji
  Tazue Ichimanji
  role: Haru, Kiyo's neighbor
 • Saburo Iketani
  role: News Reader
 • Saburo Kadowaki
  Saburo Kadowaki
  role: Sunagawa's colleague
 • Katao Kawasaki
  role: Tsunesan, miner
 • Kanta Kisaragi
  Kanta Kisaragi
  role: Suteyan, miner
 • Takuzô Kumagai
  role: Policeman Tashiro
 • Saeko Kuroiwa
  Saeko Kuroiwa
  role: Nurse
 • Tsuruko Mano
  role: Osumi, Kiyo's neighbor
 • Mitsuo Matsumoto
  Mitsuo Matsumoto
  role: Professor Isokawa
 • Hideo Mihara
  Hideo Mihara
  role: Commander of JASDF
 • Kiyomi Mizunoya
  Kiyomi Mizunoya
  role: Otami, Yoshizo's wife
 • Junichirô Mukai
  role: Military officer
 • Toshiko Nakano
  role: Kiyo's neighbor
 • Yasuhiro Shigenobu
  Yasuhiro Shigenobu
  role: Sabu, miner
 • Rinsaku Ogata
  role: Goro, miner, Kiyo's ...
 • Keiji Sakakida
  role: Tahei, miner
 • Yasuhiro Shigenobu
  Yasuhiro Shigenobu
  role: miner Sabu
 • Junnosuke Suda
  Junnosuke Suda
  role: Coroner
 • Seiji Sunagawa
  Seiji Sunagawa
  role: F-86F pilot
 • Bontaro Taira
  Bontaro Taira
  role: Laborer