zavřít
přidat herce

Hrají

 • Masao Inoue
  Masao Inoue
  role: Shinzô Morita - retired ...
 • Yaeko Mizutani
  role: Otsuyu - His daughter
 • Shigeo Asakawa
  Shigeo Asakawa
  role: Village man
 • Hatsuo Fukuchi
  Hatsuo Fukuchi
  role: Guest at wedding
 • Hiroshi Hadana
  Hiroshi Hadana
  role: Guest at wedding
 • Minoru Hayami
  Minoru Hayami
  role: Matchmaker
 • Sonoko Ikeda
  Sonoko Ikeda
  role: Matchmaker
 • Rokorô Imai
  Rokorô Imai
  role: Tsunekichi
 • Konchan Kanazawa
  Konchan Kanazawa
  role: Ohiro's son
 • Keiichi Katsumoto
  Keiichi Katsumoto
  role: Guest at wedding
 • Shizuko Kawase
  Shizuko Kawase
  role: Oshizu - village girl
 • Yasuo Kawashima
  Yasuo Kawashima
  role: Guest at wedding
 • Kazuaki Komiya
  Kazuaki Komiya
  role: Matsuo's uncle
 • Sakiko Konomura
  Sakiko Konomura
  role: Osaki - village girl
 • Ryûko Matsudaira
  role: Guest at Shiraishi's
 • Kimiko Mikage
  Kimiko Mikage
  role: Suzuko - Matsuo's bride
 • Yutaka Mimasu
  role: Yoshibie Kawamoto - ...
 • Shozo Nanbu
  role: Shiraishi
 • Naruo Narishima
  Naruo Narishima
  role: Guest at wedding
 • Keiji Nishikimachi
  Keiji Nishikimachi
  role: Village man
 • Katsuhiko Nishio
  Katsuhiko Nishio
  role: Village man
 • Kaoru Nobe
  role: Barber's wife
 • Masao Ooi
  Masao Ooi
  role: Barber
 • Sumiko Sakai
  Sumiko Sakai
  role: Village girl
 • Masao Shimizu
  role: Matsuo - Yoshibei's son
 • Tatsusaburô Shimizu
  Tatsusaburô Shimizu
  role: Village man
 • Mitsue Suzuki
  role: Okon - village girl
 • Jun Takahashi
  Jun Takahashi
  role: doktor
 • Emiko Takakura
  Emiko Takakura
  role: Guest at shiraishi's
 • Fudeko Tanaka
  Fudeko Tanaka
  role: Otaki - village girl